default-logo

Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.

C.A.T

CAT projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Çocuğun “iç dünyası” hakkında ipuçları toplamak üzere uygulanır. Bu testler, çocuğun kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir.

Renk Kodu Test

Bireylerin uygun gördüğü seçenekler doğrultusunda, kişiliği hakkında bilgi veren, renk kodlarını içeren bir testtir.

Bier Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir.

Koch Ağaç Çiz Testi

Çocuktan bir ağaç çizmesi istenir. İç dünyalarını sansürsüz olarak yansıttıkları resimler bu yaş grubu için önemli bir araçtır. Bizlere içedönük – dışadönüklük, güven-güvensizlik, kaygı, endişe vb. konularda önemli bilgiler verir.

Aile Çiz Testi

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.