default-logo

muzik

Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Dans

Drama, oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması denilebilir. Drama, tüm grubun katılımıyla yaratılabileceği gibi, küçük gruplarla da oynanabilir.

Yaratıcı dans insanın kendisini müzikal olarak ifade ederken bedenini keşfettiği ve yaratıcı keşif sürecinde duygusal hazzın doruğa ulaştığı bir dans türüdür. Sosyal iletişimin sözcükler olmaksızın en güçlü biçimde kurulabildiği bir etkinliktir.

Yaratıcı Dans derslerinin temel motivasyonu hareket etme isteğidir. Bu istek kız/erkek ayrımı olmadan herkeste vardır. Herhangi bir form, ideal model ya da estetik kaygı baskısı olmadan işlenen dersler, hareket etmek isteyen herkes için uygundur.

Yaratıcı drama ve yaratıcı dans atölyelerimizde çocuklar kendi bedenlerini istedikleri gibi kullanarak hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulacaklar

Orff Eğitimi

İçeriğinde, drama, dans ve müziğin yer aldığı bir teknik olan orff, geneli itibariyle bir ritim çalışmasıdır. Orff tekniğinde sistem, orff çalgıları ismi verilen çeşitli perküsyonlar, ve melodik perküsyonlar ile yapılan müziğe danslı eşlik şeklinde şeklindedir. Burada enstrümanlara yüksek hakimiyet beklenmez.

Seslerin doğumundan itibaren çocuğu devinimlere yönlendirdiği bilinmektedir. Şarkılardaki soluk belirteçlerine göre nefes alma, solunum kontrolünü ve akciğer gelişimini sağlayabileceği gibi; çalgılarla çalışma, hem büyük ve küçük kasların gelişimini hem psikomotor gelişimini olumlu etkiler. Bu etkinliklerin gurup içinde sürmesi gelişimi hem hızlandırır hem de iletişim becerilerine yeni bir pencere açar.

Çalgı Eğitimi

Çalgı eğitimi, insanın kendisini yakından tanıyabilmesi, var olan yeteneklerini anlayabilmesi, eğitim aracılığıyla mevcut becerilerini geliştirip, yeni beceriler elde edebilmesi ve bu sayede kendisini gerçekleştirebilme şansı veren bir uğraş olmasından dolayı müzik eğitiminin önemli bir koludur.

Her çalgının değişik teknik ve kendine özgü yetenekler gerektirdiğini fakat genel olarak çalgı çalma tekniklerinin, duruş, tutuş, yay kullanma, el pozisyonu, nefes, dilin kullanımı, ses kalitesi, bilek, kol ve parmakların durumu, entonasyon ve vibratodan oluştuğunu belirtilmektedir.

Merkezimizde Piyano, keman, gitar, vs. eğitimlerimiz mevcuttur.

Ses Eğitimi

Bu program , ses eğitimi egzersizlerini ve şan tekniğini temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.