default-logo

kisiselgelisim

Eski Köye Yeni Adet Getirmek (İnovasyon)

Hepimizin eski köye yeni adet getiren, başımıza icat çıkaran, bugüne kadar yapılanların dışına çıkıp farklı yollar deneyen bireyler olmamız gerekiyor. Bunun için de soran sorgulayan, eleştiri becerileri gelişmiş bireylere ihtiyaç var. Çocuklarımızın ileride bu özelliklere sahip olması için bugünden itibaren çaba harcamalı, onların kendilerini bu yönde geliştirmesi için fırsatlar yaratmalıyız.

Bu programla, çocukların var olan ürünlere farklı şekillerde yaklaşması ve yepyeni fikirlerle ortaya çıkması hedeflenmektedir.

Programımız, haftada bir gün 2 ders saati olmak üzere, toplam 8 hafta olarak planlanmıştır.

Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal beceriler, bireyin sosyal ortamlarda olumlu sosyal sonuçlar elde etmesini sağlayan, öğrenilmiş davranışlardır. Bir sosyal becerinin sergilenmesi, birden fazla davranışta bulunmayı gerektirebilmekte, bu davranışlar sosyal davranışlar olarak adlandırılmaktadır.

Çocuklar sosyal becerileri küçük yaşlarda kazanamazlarsa ileride zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Bu çalışma ile çocukların sosyal becerilerinde artış hedeflenmektedir.

Programımız haftada bir gün 2 ders saati olmak üzere, toplam 8 hafta olarak planlanmıştır.

Sosyal Beceri Eğitiminin Faydaları:

 • İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerilerinin gelişimi
 • Grupla bir işi yürütme becerilerinin artması
 • Duygulara yönelik becerilerinin artması
 • Saldırgan davranışlardaki azalma
 • Stres durumlarıyla başa çıkma becerilerinin gelişimi
 • Problem çözme becerilerinin gelişimi

Yaratıcı Drama

Drama, oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması denilebilir.

Drama, tüm grubun katılımıyla yaratılabileceği gibi, küçük gruplarla da oynanabilir.

Programımız haftada bir gün 2 ders saati olmak üzere toplam 8 hafta olarak planlanmıştır.

Yaratıcı Drama Çalışmasının Faydaları:

 • Kendilik kavramının gelişmesi
 • Farklı düşünceler ve davranışlar karşısında demokratik tavır gösterebilme
 • Yaratıcılığın desteklenmesi
 • İletişim becerilerini kazanılması
 • Öz bakım becerilerinin kazanılması
 • Kavramları anlayabilme
 • Duyguların farkına varılarak ifade edilebilmesi
 • Değerler konusunda duyarlı olmak
 • Sorun çözebilme becerilerinin gelişmesi
 • Eleştiri ve özeleştiriye açık olabilme
 • Motor becerilerin gelişmiş olması

Yaratıcı Dans

Yaratıcı dans insanın kendisini müzikal olarak ifade ederken bedenini keşfettiği ve yaratıcı keşif sürecinde duygusal hazzın doruğa ulaştığı bir dans türüdür. Sosyal iletişimin sözcükler olmaksızın en güçlü biçimde kurulabilir.

Yaratıcı Dans derslerinin temel motivasyonu hareket etme isteğidir. Bu istek kız/erkek ayrımı olmadan herkeste vardır. Herhangi bir form, ideal model ya da estetik kaygı baskısı olmadan işlenen dersler, hareket etmek isteyen herkes için uygundur.

Hazırladığımız program haftada 2 ders saati olmak üzere 8 hafta olarak hazırlanmıştır.

Yaratıcı Dansın Faydaları:

 • Özgüven gelişimi
 • Beden dilini etkin kullanabilme
 • Grup içerisinde iletişimi yönlendirebilme
 • Topluluk karşısında kendini daha iyi ve farklı şekillerde ifade edebilme
 • Takım ruhunun gelişmesi
 • Uyum
 • Problem çözme
 • Duygusal zeka gelişimi