default-logo

Wisc-r Zeka Testi

Sözel ve performans olarak iki bölümü kapsayan bu zeka testi 6-16 yaş arası çocukların zekalarını ölçmeye yaramaktadır. Bu test çocuğun zeka gelişiminin ne düzeyde olduğunu ölçer. Öğrenme güçlüğü yaşayan, zeka geriliği olan ya da üstün zekalı çocukların saptanmasında kullanılır. Testin uygulanma süresi 80-120 dakika arasında değişmektedir.

Stanfort Binet Zeka Testi

Bu test bir görüşmeye benzer. 2-16 Yaş arası çocukların zekalarını ölçmeye yaramaktadır. Küçük çocuklara uygulandığından yaklaşık 30 dakika, daha büyüklere uygulandığında bir veya bir buçuk saat sürer. Standart uygulamaya, deneğin beklenen zihinsel yaşının daha altındaki sorularla başlanır. Eğer denek bu sorularda başarısız olursa başarılı oluncaya kadar bir önceki düzeyler denenir. Başarılı olunan düzey deneğin temel yaşı olarak kabul edilir. Temel yaş belirlendikten sonra uygulayıcı daha yüksek düzeylere geçmeye başlar ve bu işlem denek testin kalan kısmında tümüyle başarısız oluncaya kadar sürer. Başarısız olunan düzeyde test sona erer. Testin puanlanmasından sonra uygulayıcı, temel yaşın üzerindeki geçilen her testten alınan puanı o yaşa ekleyerek zeka yaşını bulur

Good – Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi

3 yaşından itibaren kullanılabilecek, çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zeka değerini ortaya çıkarır. Kız çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resmi ile erkek çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resminin farklı zeka değerleri vardır.

Cattel Zeka Testi

7-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

Porteus Labirent Testi

7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Binet Nerman Testi

Sözlü bir testtir. Okul, âile bilgisine ve kültürüne dayanır. 4 Yaştan itibaren uygulanabilir.

Kosh Zeka Küpleri Testi

17 kart ve  desenli küplerden oluşmaktadır. Süreli bir testtir. 10 yaş üzerindeki çocuklara uygulanır. Bireysel olarak uygulanır. Çocuk uygulayıcının verdiği süre içinde gösterilen karttaki deseni küplerle yapmaya çalışır

Temel Kabiliyetler Testi

Çocuğun yeteneklerini ölçmek eğitsel ve mesleki rehberlik yapmak amacıyla uygulanan yetenek testidir. Dil, şekil-uzay, akıl yürütme, ayırdetme ve hesap olmak üzere beş özel yetenek ile genel yeteneği ölçen yedi alt testten oluşan bir grup testidir. Alt testlerin uygulamasına ilişkin süre sınırı vardır. Yetenek testidir.

Kent E-G-Y Testi

Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir,sürat testi değildir. Zaman sınırlaması yoktur.6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemeye yarar.Yönerge verilirken testteki sorular okunur,herhangi bir ekleme yapılmaz. Eğer bireyin anlamadığına veya bilgi seviyesinin yeterli olmadığına kanaat getirirseniz sorunun sadece o kelimesini açıklayabilirsiniz. Zaman zaman birey “BU DA OLUR MU?” “BU DOGRU DEĞİL Mİ?” diye bazı onaylama soruları sorabilir,bu durumda sadece verilen yanıtı kaydetmek gerekir. Asıl amacı patolojiyi saptamaktır.

Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi

Hafif bilişsel bozukluk için hızlı bir tarama testi olarak geliştirilmiştir. Değişik bilişsel işlevleri değerlendirmektedir. Bunlar; dikkat ve konsantrasyon, yaratıcı işlevler, bellek, lisan, görsel yapılandırma becerileri, soyut düşünce, hesaplama ve yönelimdir.

Duygusal Zeka Testi

Bu testin amacı, duygusal zekânın çeşitli öğelerini içeren beceri ve eğilimlerinizi ölçmektir.