default-logo

Peabody Resim-Kelime Testi

Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar.

Kelime Söyleyiş Testi

Çocuğun konuşmasındaki genel durumu değerlendirerek, konuşma terapisine ihtiyacı olan çocukları saptamaya yardımcı olur.

Cümle Telaffuz Testi

9-16 Yaş arası bireylerin cümle telaffuz problemlerini ortaya çıkararak tedavisine yardımcı olmak için kullanılır.

Kekemelik Düzey Belirleme Formları

Kekemelik; tutukluk, bir sözcüğü ya da sesi yineleyerek duraklama, kimi sesleri uzatma ya da patlama nedeniyle konuşmayı olağan ritim ve akıcılığıyla sürdürememe durumudur. Bu tutuklukların düzeyini belirlemek için bu formlar kullanılır.