default-logo

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir. Görsel motor algılama, performans testidir. Çocuklarda hem görsel hemde elleriyle ilgili geriliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır.

Bender Gestalt II Görsel Motor Algılama Testi

4-85 yaş arası bireylere uygulanmakta ve organizenin yanı sıra kişinin fizyolojik sorunları konusunda da bize ipuçları vermektedir. Fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır. (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Burdon Dikkat Testi

Burdon testi “10–20” yaşlarındakilere uygulanır. Bu test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (30) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

Konsantrasyon Testi

Testin uygulandığı grubun yaşı 5;0 – 6;0 (60-72 aylık çocuklar) Testi uygulayanı çocuklar daha önce tanımış olmalıdırlar. Test odasını da çocuklar daha önce görmelidirler. Çünkü çocukların daha önce görmedikleri bir odada dikkatleri dağılabilir. Testin uygulamadan önce keçeli kalemle çocuklara resim yaptırılmalı ve çizgiler çizdirilmelidir.