default-logo

Scl 90 Kişilik Profil Testi

17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. Bireysel  ve grup olarak uygulanabilen bir ölçektir. Bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır.

Problem Tarama Testi

Öğrencilerin sağlık – beden, okul – öğretmen – ders, aile, toplumsal ilişkiler, mesleki gelecek ve kişilik alanlarındaki problemlerini kendi ifade tarzlarıyla ortaya çıkarmak ve bu problemlerin giderilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek ya da derslerinde başarısızlık yaşayan ve zor öğrenen bir öğrencinin durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılır. Tarama Listesinde öğrencinin akademik başarısı, okuma becerisi, görsel ve işitsel algısı, yazma becerisi, aritmetik becerileri, çalışma alışkanlığı, organize olma becerileri, yönelim becerileri, dokunsal algı, sıraya koyma becerisi, sözel ifade becerisi, motor becerileri, sosyal-duygusal davranışları, hareketlilik durumu, dikkat becerileri ve motivasyon durumunu tespit etmeye yönelik sorular bulunmaktadır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Listesi

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar zihinsel gelişimleri açısından yaşıtları ile aynı düzeyde olmalarına karşın okuma, yazma ve aritmetik gibi alanlardan bir ya da birkaçında bazı güçlükler yaşamakta, bunların yanı sıra okulda, evde günlük yaşamla ilgili bazı işlevlerde de bir takım farklılıkları ve sorunları olabilmektedir. Bu farklılıkları tanımlamak amacıyla bu tarama listesi kullanılır.

Ucla-Ls Yalnızlık Envanteri

Kişilerde var olan yalnızlık düzeyinin ortaya çıkarılmasında kullanılır.

Rathus Atılganlık Envanteri

Kişiler arası ilişkilerde atılganlığın ölçülmesi amacıyla Rathus Assertiveness Schedüle (Rathus, 1973) kullanılmıştır. Bu envanter farklı kültürlere uygulanması, kısa oluşu, değerlendirmesinin kolay oluşu gibi avantajlar taşımaktadır.