default-logo

Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. Bireysel bir test olup, bir oturumda bir kişiye uygulanabilir. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 maddedir ve 4′ü geçerlilik olmak üzere toplam 14 alt testten oluşmaktadır.

Rorschach Testi

Evrensel bir kişilik değerlendirme testi olan Rorschach, mürekkep lekelerinden oluşan 10 adet karttan oluşur. Testten ziyade bir metot olan Rorschach veri toplamanın çok boyutluluğunu açıklarken, kişilerin sadece nasıl yanıtlar verdiğine değil, neden ve nasıl o yanıtları verdiklerine aynı derecede önem verir. Geçerliliği ve hassasiyeti sayesinde bir kişide gizli kalmış, gözlem esnasında ortaya konamayan süreçlerin, öngörüşmede fark edilemeyen patolojik bir işaretin varlığını göstermeyi hedefler.

Hacettepe Kişilik Envanteri

Envanter için evet ya da hayır şeklinde cevaplandırabilecek sorular vardır. bu sorular çeşitli durumlarda sizin genellikle ne düşündüğünüz, nasıl duygulandığınız ve ne şekilde davranışta bulunduğunuz ile ilgilidir.

Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği

Aşağıda kötü bir durum veya olayla karşılaşıldığında kişilerin neler yapabileceğini anlatan 36 ifade vardır. Bireyden her maddeyi dikkatle okuyarak o maddede yer alan ifadenin kendisine ne derece uygun olduğuna karar vermesi istenir.

Offer Benlik İmaj Envanteri

Daha çok ergenlerin benlik imgelerini ölçmek için kullanılan ve yüksek bir geçerlilik ve tutarlılığa sahip bir testtir.