default-logo

Kurder Mesleki İlgi Envanteri

Kuder ilgi alanları envanteri bireyin seçebileceği meslekleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kuder ilgi envanteri ile belirli bir mesleğe olan ilgi değil, genel düzeyde bir meslek alanına olan ilgiyi saptamak amaçlanmıştır. Envanter üçerli gruplandırılmış 504 maddeden oluşmakta ve açık hava, el işi, hesap, ilim, ikna, sanat, edebiyat, müzik sosyal ve büro olmak üzere on alanda ilgiyi ölçmektedir. Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur.

Kendini Değerlendirme Envanteri

Yetenek, ilgi ve değerlerinizi tanımanız için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek, ilgi ve değerlerle ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur. Her soruda sizin bir faaliyeti ne kadar sıklıkla yaptığınız veya bir şeye ne kadar önem verdiğiniz sorulmaktadır. Sizden istenen, soruları dikkatle okuyup cevabınızı, cevap kâğıdına işaretlemenizdir.

Edwars Kişisel Tercih Envanteri

Bireyin kendi ilgi ve yeteneklerini değerlendirir, grubun sonucu önemli değildir, kişilerin sonuçları bireysel olarak değerlendirilir.

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Ölçekte meslek seçimiyle ilgili tulum ve davranışları ölçen bazı ifadeler verilmiştir. Bireylerin kendilerini en iyi ifadeleri seçmeleri istenir. Değerlendirme sonucuna göre bireylerin en yatkın olduğu meslek alanları çıkarılır[/toggle_item]

Temel Yetenekler Testi

Eğitimsel yetenek testleri, okul eğitimi için gereken yetenekleri belirleyebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Testler mevcut eğitim sistemi içinde öğrencinin okul ortamındaki potansiyelini yordamaya yönelik fikirler vermektedir.