default-logo

Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri

0-6 yaş çocukların gelişimini, kişisel – sosyal becerilerini, ince el hareketlerini, büyük vücut hareketlerini ve dil fonksiyonlarını ölçerek çocukların motor ve mental gelişimini inceleyen bir testtir.

Geçta (Gazi Erken Çocukluk Gelişim Testi)

0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır. Araç ilk on beş gününü doldurmuş olan bebeklerden başlayarak yetmiş ikinci ayın sonuna kadar olan tüm çocuklara uygulanmaktadır

Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

Bu test, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Uzman, aileye çocuğun gelişimi ilgili sorular sorarak testi tamamlar.

Gessel Gelişim Figürleri Testi

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

Metropolitan Okul Olgunluk Testi

Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5,6 -6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır.

6-12 Ay Bebek Gelişim Testi

6-12 Ay arasındaki bebeklerin gelişim düzeylerinde bir gerilik olup olmadığını değerlendirmek için yapılır.